Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Üdvözöljük a Meghívódiszkont Kft. (továbbiakban: Meghívódiszkont) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.meghivodiszkont.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Vásárló) általi használatának feltételeit.

Kérjük, amennyiben a Honlap vásárlója kíván lenni, figyelmesen olvassa el az ÁSZF-et és kizárólag abban az esetben vegye igénybe a Honlap szolgáltatásait, amennyiben minden pontjával egyetért, és azt kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

A Meghívódiszkont mint a Szek.org (Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért) tagja, magára nézve kötelezőnek ismeri el a szervezet Etikai Kódexét. Az Etikai Kódex elérhető ezen a linken.

Vásárló személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, mely elérhető közvetlenül a főoldalról vagy a következő linken keresztül.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.

A szerződés nyelve magyar.

A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat a Meghívódiszkont nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető. 

A Honlapon feltüntetett árak bruttóban értendők, tehát tartalmazzák a 27% ÁFA-t, a szállítás költségeit azonban nem.

A Honlap működésével, megrendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken a Vásárló rendelkezésére áll a Meghívódiszkont!

A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg:


1. A Meghívódiszkont

 
Cégnév:   Meghívódiszkont Kft.
Székhely:   7800 Siklós, Iskola u. 14/B 2/8.
Fióktelep:   1097 Budapest, Nádasdy u. 14., G épület, 317.
Adószám:   14622373-2-02
Cégjegyzékszám:   02-09-073646
Nyilvántartást vezető bíróság:   Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság
Cégtulajdonos / ügyvezető:   Gitta Bernadett
Elektronikus elérhetőség:   info@meghivodiszkont.hu
Telefonos elérhetőség:   + 36 1 445 4549 (H-P: 9-15)


2.  Felhasználási feltételek

 

2.1. Felelősség

Vásárló a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Meghívódiszkont nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. Meghívódiszkont kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Meghívódiszkont ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Vásárló által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Meghívódiszkont jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Meghívódiszkont  jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Meghívódiszkont nem vállal felelősséget.

Az Internet globális jellege miatt Vásárló elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Vásárló államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Vásárlót terheli a felelősség.

Amennyiben a Vásárló a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Meghívódiszkont nak. Ha a Meghívódiszkont jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

Meghívódiszkont és Vásárló között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Vásárló törli a regisztrációját, vagy ha a Meghívódiszkont törli a Vásárló regisztrációját.

 

2.2. Szerzői jogok

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Meghívódiszkont a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Meghívódiszkont előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Meghívódiszkont  előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Vásárlónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Meghívódiszkont előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Meghívódiszkont fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.meghivodiszkont.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Meghívódiszkont által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Meghívódiszkont adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Meghívódiszkont  külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Meghívódiszkont által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Meghívódiszkont adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

A Meghívódiszkont igénybevételével Vásárló elfogadja, hogy a Meghívódiszkont a Szolgáltatás igénybevétele során a Vásárló által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

3. A honlapon történő vásárlás

 

3.1. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A Honlapon meghívók, borítékok, ültető kártyák, köszönőkártyák, menükártyák, év végi üdvözlőlapok, vendégkönyvek és egyéb kiegészítő termékek vásárolhatók meg egyedi szöveg nyomtatással, vagy anélkül. A termékek személyes megtekintésére, átvételére a Meghívódiszkont siklósi telephelyének címén van lehetősége a Vásárlónak. Bizonyos esetekben a termékekből ingyenes postai minta kérése megoldható.

3.2. Regisztráció

A Honlapon történő vásárlás nincs előzetes regisztrációhoz kötve. Regisztráció esetén azonban a Vásárló által kiválasztott termékek elmenthetők kedvencként minden már megadott információval, így Vásárló biztos lehet benne, hogy beállításai nem vesznek el. Vásárló ezáltal bármikor, bárhonnan folytathatja a vásárlását. A Regisztrációval továbbá a kiválasztott termékek automatikusan a kosárba kerülnek, így a Vásárlónak a legközelebbi látogatáskor nem kell újra kikeresni őket.

Vásárló regisztrálni a Honlap felületén megtalálható „Regisztráció” menüpontra kattintást követő felületen tud. Regisztráció esetén nincs e-mailes aktiválási folyamat, a Vásárlónak semmilyen egyéb adatot nem kell megadnia a nevén, az e-mail címén és jelszaván kívül.

Vásárló jogosult a regisztrációját bármikor törölni az info@meghivodiszkont.hu  e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a Meghívódiszkont köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Vásárló felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből, ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Vásárló a felelős. Amennyiben Vásárló tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Meghívódiszkontot.

Vásárló vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

3.3. Megrendelés menete

A Vásárló a Honlapon eladásra meghirdetett termékekre megrendelését, a Honlapon  megtalálható online formanyomtatvány elküldésével adhatja le. Vásárló a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról, a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat.

Vásárló a termék jellemzőiről tájékoztatást nyújtó felületen található „Kosárba” gombra kattintva választhatja ki a megrendelni kívánt terméket és helyezheti kosarába. Ha a Vásárló kiválasztotta a megrendelni kívánt termékeket, akkor a képernyő felső menüjében a „Kosár” menüpont alatt tudja megtekinteni a kosárba helyezett termékek listáját.

A „Kosár” menüpont alján található „Pénztár” gombra kattintást követően, a Vásárló választhat, hogy regisztrál a Honlapon vagy regisztráció nélkül kívánja a kosárba tett terméket megvásárolni.

Vásárló ezen a felületen „Regisztrálok” gombra kattintást követően tud, a regisztrációs űrlap kitöltésével regisztrálni.

Amennyiben „Regisztráció nélkül folytatom a vásárlást” gombra kattint a Vásárló, a megjelenő rendelő felületen megadhatja a kiválasztott termék mennyiségét, vagyis hogy például az adott meghívóból hány darabot szeretne rendelni, továbbá megadhatja, a nyomtatási paramétereket (nyomtatással vagy a nyomtatás nélkül kéri a terméket) vagy egyéb megjegyzéseket fűzhet a rendeléséhez.

A megrendelő felület jobb felső sarkában található „Törlés” gombra kattintva a Vásárló törölheti az egyes kiválasztott termékeket. A „Kosár kiürítése” gombra kattintva pedig a kosár teljes tartalmát kitörölheti.  

A regisztrált Vásárlóknak továbbá lehetősége van a „Kosár mentése” gombra kattintva, a kosárba helyezett termékek elmentésére.

A „Tovább” gombra kattintva a rendelés teljesítéséhez szükséges adatok megadására van szükség a Vásárló részéről (Vásárló adatai, szállítási adatok, számlázási adatok) valamint megjegyzést fűzhet a rendeléséhez.

Amennyiben a Vásárló kuponnal rendelkezik, annak számát itt adhatja meg.

Vásárló 30%-os felár ellenében ("A", "B" és "C" kollekciós esküvői meghívók, "S" kollekciós menükártyák, "S" kollekciós ültetőkártyák valamint keresztelő meghívók esetében) ezen a felületen kérheti a megrendelés sürgős elkészítését.

A „Tovább” gombra kattintva egy összesítő felületre jut a Vásárló, ahol ellenőrizheti rendelésének helyességét. Amennyiben rosszul adta meg a mennyiséget vagy egyéb hibát vél felfedezni, a rendelés véglegesítéséig a „Vissza” gombra kattintva javíthatja a hibát.

Ugyanezen a felületen a Vásárló kiválaszthatja, hogy milyen módon kívánja a rendelésének összegét kifizetni. Ezt követően a Vásárló a „Megrendelem” gombra kattintva küldheti el megrendelését a Meghívódiszkont részére.

A szerződés megkötését a Meghívódiszkont a megrendelés visszaigazolását követően megtagadhatja, ha a megrendelt termék vagy termékek nincsenek készleten, vagy az nem beszerezhető, illetve a kért szolgáltatás egyéb okból nem kivitelezhető.

3.4. A megrendeléssel kapcsolatos egyéb információk, szolgáltatások, díjak 

Amennyiben a Vásárló a megrendelése során nyomtatással rendeli meg a terméket, úgy a szöveg nyomtatásának költsége minden esetében egységesen: 120 Ft/db (színtől, mennyiségtől, szöveghossztól függetlenül). A nyomtatási költség magában foglalja a termékek összeállítását is (hajtogatás, masnizás, ragasztás, stb.)

Grafikai szerkesztés költsége 2900 Ft/rendelés (termékektől függetlenül, rendelésenként egyszer kerül felszámításra, mely maximálisan 2 szövegverziót, illetve annak maximálisan 5 alkalommal történő módosítását foglalja magába).

A nyomtatással rendelt termékek egyedisége miatt szükséges, hogy a vételár 50%-a gyártás előtt megérkezzen a Meghívódiszkonthoz. Külföldre szállítandó rendelés esetén a teljes vételár kiegyenlítése szükséges.

Nyomtatás nélküli rendelés esetén a termékeket a Meghívódiszkont utánvétes csomagként küldi ki a Vásárló részére, de természetesen Vásárlónak lehetősége van az előre utalásra illetve bankkártyás fizetésre is. Nyomtatás nélküli rendelés esetén a Meghívódiszkont a termékeket összeállítás nélkül küldi meg a Vásárló részére, a nyomtathatóság érdekében. Ilyen esetekben, vagyis otthoni vagy más nyomdában történő nyomtatás után a Vásárló feladata a külön részekből álló meghívó összeállítása (ragasztás, hajtogatás, masni kötés, stb).

Az előleg pontos összegéről a Meghívódiszkont a megrendelést visszaigazoló e-mailben tájékoztatja a Vásárlót.

Amennyiben az előleg/vételár a megrendelést követő 1 hónapon belül semmilyen formában nem kerül kiegyenlítésre a Vásárló részéről, illetve Vásárló nem jelzi előre későbbi fizetési szándékát, az inaktív megrendelést a Meghívódiszkont töröli rendszeréből.

A nyomtatással kért termékeknél a Meghívódiszkont az előleg/vételár beérkezését követő 5 munkanapon belül e-mailben átküldi a termék szövegezésének tervezetét jóváhagyásra, amelyen még bármi módosítható. Módosítási kérés esetén a válaszadási határidő ismét 5 munkanap, minden egyes változtatást követően.  Meghívódiszkont lehetőséget biztosít arra, hogy a Vásárló a korrektúrát (grafikai terv) többszörösen is leellenőrizze. A korrektúra jóváhagyása után a szövegben előforduló bárminemű hibáért (így például a helyesírási hibák, elírások, rossz időpont, túl kicsi betűk...stb.) Meghívódiszkont felelősséget nem vállal. Az esetleges újragyártás költsége ilyen esetben a Vásárlót terheli. A korrektúra módosítására a Meghívódiszkont 5 alkalmat biztosít a Vásárló számára, melyet a vételár magában foglal. Minden további korrektúra készítéséért a Meghívódiszkont további 750 Ft/alkalom felárat számít fel, tekintettel arra, hogy a további korrektúra, a Vásárló igényei szerinti további kijavítása illetve átszerkesztése - mely az eredeti tervektől nagymértékben eltér - a Meghívódiszkontnak jelentős többletmunkát eredményez.

Meghívódiszkont a Vásárló rendelkezésére álló 5 alkalom kimerítése előtt, e-mailben értesíti a Vásárlót, hogy az 5. javítást követően a fent megjelölt felár felszámítására kerül sor. Amennyiben a Vásárló ezt az ajánlatot írásban elfogadja (e-mailben visszaigazolja a Meghívódiszkont felé írásban), a Meghívódiszkont minden további értesítés nélkül elkészíti a további korrektúrákat.

PANTONE színkód hiányában színhelyességre vonatkozó reklamációt a Meghívódiszkontnak nem áll módjában elfogadni. A grafikán történő módosítási kérelmek esetén az újabb tervet a Meghívódiszkont maximum 3 munkanapon belül küldi. Jóváhagyást Meghívódiszkont kizárólag írásban fogadja el!

Felhívjuk a Vásárlók figyelmét, hogy a termékfotók minimális mértékben eltérhetnek a valóságostól (leginkább színárnyalatban). Nyomtatással kért termékek esetében a Meghívódiszkont semmilyen önreklámot nem helyez el a termékeken. Azonban mivel a meghívók jelentős része külföldi neves gyártók terméke, sok esetben a termék hátoldalán a gyártó márkajelzése, termék kódszáma a gyártó által feltüntetésre kerül. Mivel ezek eltávolítására a Meghívódiszkontnak nincs lehetősége, erre vonatkozó reklamációt Meghívódiszkontnak nem áll módjában elfogadni.

3.5. Adatbeviteli hibák javítása

A Vásárlónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Meghívódiszkont részére való elküldéséig a Honlapon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, akár a saját fiókjában (felhasználói adatok módosítása), akár a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból az „Törlés” gombra kattintva). Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, majd a termék törlése a kosárból, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím).

3.6. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Vásárló által elküldött ajánlat megérkezését a Meghívódiszkont késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Vásárló részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vásárló által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget.  

A megrendelés aktuális állása a visszaigazolásban megadott azonosító segítségével folyamatosan nyomon követhető a Honlapon, illetve minden egyes státuszról Meghívódiszkont automatikus értesítőt küld a megadott e-mail címre.

Ha Vásárló rendelését már elküldte a Meghívódiszkont részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Meghívódiszkont felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legfeljebb 48 órán belül nem kapja meg Meghívódiszkonttól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

E visszaigazoló e-mail Meghívódiszkont részéről a Meghívódiszkont által tett ajánlat elfogadásának minősül.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. 

3.7. Fizetés 

Vásárló a Honlapon az alábbi fizetési módok közül választhat.

 • Utánvéttel: utánvétes fizetésre abban az esetben van lehetőség, ha a Vásárló a terméket nyomtatás nélkül rendelte meg. Nyomtatással rendelt termékek vételára - kizárólag utánvéttel - nem egyenlíthető ki.
 • Átutalással bankszámlánkra:  Vásárló a megrendelt termékek árát, azok kiszállítását, illetve átvételét megelőzően fizeti meg a Meghívódiszkont Kft., 10701214-48571306-51100005 CIB Banknál vezetett bankszámlára banki átutalás útján. Előre utalás esetén a megjegyzés rovatban a megrendelés számot minden esetben szükséges feltünteti. Előre utalás esetén a Vásárló a megrendelt termékek átvételére csak az átutalás jóváírását követően jogosult.
 • Postai rózsaszín utalvánnyal fióktelep címünkre:
  1097 Budapest, Nádasdy u. 14., G317
 • PAY PAL-al:
  Azonosítónk: info@meghivodiszkont.hu
 • Bankkártyával a Simple által biztosított biztonságos fizetési felületen keresztül, kizárólag a megrendelés leadását követően.
 • Transferwise nemzetközi pénzküldéssel

 3.8.  Számla

Meghívódiszkont a megrendelt termékek kiszállításakor vagy azt megelőzően Vásárló részére, a kifizetés igazolására, a termékkel együtt kinyomtatott számlát ad.

3.9.   Szállítás

A megrendelt termékek átvétele a Vásárló választása szerint, az alábbi módokon történhet:

 1. Személyes átvétel
 2. GLS General Logistics Systems Csomag-Logisztikai Kft. futárszolgálattal
 3. GLS Csomagponton keresztül

Személyes átvétel:

A Vásárlónak a személyes átvételre a Meghívódiszkont budapesti fióktelepén van lehetősége, Hétfőtől- péntekig 9:00-15:00 között, mely esetben semmilyen szállítási díj nem kerül felszámításra: A Meghívódiszkont telephelyének címe: 1097 Budapest, Nádasdy u. 14., G épület 317.

GLS Futárszolgálat

GLS Futárszolgálat választása esetén amennyiben a Vásárlónak nem megfelelő a kiszállítási időpont, a futárszolgálattal újabb, 5 munkanapon belüli időpont egyeztethető. Újabb kiszállítási időpont hiányában, 5 munkanapon túl a futárszolgálat automatikusan visszaküldi a csomagot a Szolgáltatónak. Ezt követően, ha a csomag másodszorra is feladásra kerül, a szállítási díj ismételten felszámításra kerül a melynek költsége a Vásárlót terheli.

A Meghívódiszkont részére, az átutalt vételár-előlegen felüli vételár összegét a kiszállításkor a futárnak kell kifizetni.

Ha Vásárló sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a kiszállítást végző személy jelenlétében jegyzőkönyvet kell felvenni. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét Meghívódiszkont  díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért Meghívódiszkont felelősséget nem vállal!

GLS Csomagpont:

A megrendelt csomag a felvételt követő 24 óra múlva átvehető a választott átvételi ponton.

A csomag feladásáról Meghívódiszkont e-mailben értesíti a Vásárlót.

3.10 Szállítási költségek, szállítási idő

 1. Személyes átvétel esetén nincs szállítási költség.
 1. GLS Futárszolgálat: 1390 Ft
Külföldi szállítás az alább felsorolt országokba lehetséges. A listában nem szereplő országokba történő szállítás előzetes egyeztetést igényel.
 • Ausztria, Szlovákia, Szlovénia, Csehország, Románia, Horvátország: 4.700 Ft
 • Németország, Lengyelország, Belgium, Hollandia, Luxemburg, Bulgária: 4.800 Ft
 • Dánia, Franciaország, San Marino, Olaszország, Nagy-Britannia, Monaco, Írország: 7.600 Ft
 • Litvánia, Lettország, Spanyolország, Svédország, Észtország, Málta, Görögország, Portugália, Finnország, Ciprus: 8.900 Ft
 1. GLS Csomagpont: 990 Ft

A csomag a feladást követő 24 óra múlva elérhető a választott átvételi ponton.

Tájékoztatjuk a Vásárlót, hogy „A“, "B", "C" kollekciós esküvői meghívó, "S" kollekciós ültető és menükártyák, valamint a keresztelő meghívók rendelése esetén +30% sürgősségi felár ellenében lehetőség van 1 héten belüli szállításra is.

A Meghívódiszkont - eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket.

A Meghívódiszkont késedelme esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Meghívódiszkont a póthatáridőn belül nem teljesít, a Vásárló jogosult a szerződéstől elállni.

A Vásárló póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha

a)  a Meghívódiszkont a szerződés teljesítését megtagadta; vagy

b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

4. Elállási jog

4.1. Elállási jog gyakorlásának menete

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

a) a terméknek,
b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Meghívódiszkont részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló emailhez mellékelt vagy a következő linken [link beillesztése] keresztül elérhető elállásinyilatkozat - mintát is. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Meghívódiszkont részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mindkét esetben a Meghívódiszkont emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Meghívódiszkontnak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Meghívódiszkont a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Meghívódiszkont 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék Meghívódiszkont címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. Meghívódiszkontnak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Meghívódiszkont visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Meghívódiszkont által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.  Meghívódiszkont jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Meghívódiszkont a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Meghívódiszkont, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

4.2. Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog:

a) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Meghívódiszkont a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Meghívódiszkont , vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztószemélyére szabtak.

5. Szavatosság

5.1. Kellékszavatosság 

Vásárló a Meghívódiszkont hibás teljesítése esetén a Meghívódiszkonttal szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén Vásárló az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Vásárló érvényesíteni már nem tudja.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Meghívódiszkont számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Meghívódiszkont költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Meghívódiszkont adott okot.

Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Meghívódiszkonttal.

Vásárló közvetlenül a Meghívódiszkonttal szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a terméket a Meghívódiszkonttól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Meghívódiszkont csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vásárló részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Meghívódiszkont bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vásárlónak felróható okból keletkezett, nem köteles Vásárló által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ha Vásárló a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

5.2. Termékszavatosság  

 A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló – választása szerint – a 6.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.

Termékszavatossági igényként Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vásárlónak kell bizonyítania.

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

Vásárló termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Meghívódiszkont) szemben gyakorolhatja.

A gyártó, forgalmazó (Meghívódiszkont) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

-  a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

-  a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

-   a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak (Meghívódiszkont) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

5.3. Jótállás

Meghívódiszkont nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna.

5.4. Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

Szavatossági igényeit Vásárló érvényesítheti:

Név: Meghívódiszkont Kft.   

Cím: 7800 Siklós, Iskola u. 14/B

E-mail: info@meghivodiszkont.hu

 

6. Jogérvényesítési lehetőségek

 

6.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

Vásárló a termékkel vagy a Meghívódiszkont tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az hová terjesztheti elő:

Levelezési cím: 1097 Budapest, Nádasdy u. 14., G317       

Telefonszám: + 36 1 445 4549                     

E-mail: info@meghivodiszkont.hu                      

A Meghívódiszkont a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Meghívódiszkont a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt - vesz fel.

A Meghívódiszkont a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

A Meghívódiszkont a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Meghívódiszkont az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Meghívódiszkont egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

A Meghívódiszkont a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén Meghívódiszkont az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót.

6.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Meghívódiszkont és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Meghívódiszkonttal való tárgyalások során nem rendeződik, milyen jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Vásárló számára:

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet értelmében a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31. napjával jogutódlással megszűnik.

Az NFH általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, valamint a másodfokú ügyekben országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz kerülnek a stratégiai feladatok, például az ellenőrzések szakmai felügyelete, illetve a tárca felügyeli a két fogyasztóvédelmi laboratóriumot, továbbá a magyarországi Európai Fogyasztói Központot.

Ezzel egyidejűleg 197 járásban jelenik meg fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatkör, így tehát a fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Elérhetőségeket itt találhatnak: http://jarasinfo.gov.hu/.

A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló, 2013. évi május 21.-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot, amely 2016. február 15-től vehető igénybe az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződést kötők között fogyasztói jogvita esetén mind a fogyasztók, mind a kereskedők számára.
A rendelet hatálya közvetlenül kiterjed az Unióban letelepedett, Magyarországon székhellyel rendelkező online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőre, amennyiben közte és a fogyasztó között létrejött online adásvételi vagy szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban fogyasztói jogvita merül fel.

Határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén, uniós webáruházzal fennálló vitáját Magyarországon kizárólagosan a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület dönti el ingyenesen és gyorsan.

Ahhoz, hogy az online vitarendezési platformot használni tudja, előzőleg regisztrálnia kell az Európai Bizottság rendszerében.

Az online vitarendezési platformot az Európai Bizottság rendszerében való regisztrációt követően az alábbi link segítségével érheti el: http://ec.europa.eu/odr. Az oldal betöltését követően válassza ki a kívánt nyelvet, jelentkezzen be és kövesse az oldal utasításait.

-         Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

          Baranya Megyei Békéltető Testület
          Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
          Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
          Telefonszáma: (72) 507-154
          Fax száma: (72) 507-152
          Név: Dr. Bodnár József
          E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;

-         Bírósági eljárás kezdeményezése.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

7. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

 

Meghívódiszkont jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Vásárlók Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Vásárlóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

 

8. Tulajdonjog fenntartása

 

A vételár teljes kifizetéséig a termék a Meghívódiszkont tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Vásárló birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Meghívódiszkont irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2018. május 10.

 

Pick Pack Pont Kiváló magyar tartalom – eFestival 2013 Elektronikus minősítő tanúsítvány Honlapunk elnyerte a felhasználóbarát minősítést! Cégünk a Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért Közhasznú Egyesület tagja. Új Széchenyi terv
A felhasználói élmény növelése érdekében weboldalunkon cookiekat használunk. [Adatvédelmi tájékoztató]
Elfogadom