Adatkezelési nyilatkozat


A Meghívódiszkont Kft mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A jelen Szabályzat célja, hogy a Meghívódiszkont Kft. által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden érintett (továbbiakban: Vásárló) számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

Meghívódiszkont Kft. tiszteletben tartja a Honlap Vásárlóinak személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

Vásárló a Honlap használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-64201/2013.

1. Adatkezelés célja:

A Meghívódiszkont Kft. a Vásárló által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése, és feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

A vásárló az ÁSZF és az Adatkezelési nyilatkozat elfogadásával beleegyezik, hogy a részére nyomtatással előállított termékekből megmaradó többletpéldányokat Meghívódiszkont Kft. reklám céljára felhasználja, kiállításon érdeklődőknek bemutassa, weboldalán termékfotóként megjelenítse, érdeklődőknek mintaként átadja.

Amennyiben ehhez nem járul hozzá, bármikor kérheti Meghívódiszkont Kft-nél maradt többletpéldányai megsemmisítését, valamint adatai törlését, módosítását az info@meghivodiszkont.hu e-mail címen.

2. Adatkezelés jogalapja

A Meghívódiszkont Kft. általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Vásárlók önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást a Vásárló az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.


3. Az adatkezelő megnevezése

Név: Meghívódiszkont Kft.
Székhely: 7800 Siklós, Iskola u. 14/B. II/8.
Fióktelep: 1097 Budapest, Nádasdy u. 14. G317
Cégjegyzékszám: 02-09-073646
Bejegyző cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság
Adószám: 14622373-2-02
E-mail cím: info@meghivodiszkont.hu
Telefonszám: (+36) 1 445 4549
Fax: (+36) 1 999 7969

 

4. Adatkezelés időtartama:

A regisztrációs folyamat során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart.  Míg a regisztráció nélküli vásárlás során megadott adatokat Meghívódiszkont Kft. a szerződés teljesítését követő 5 évig őrzi meg.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a honlapon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított  5 évig tárolja.

5. Kezelt adatok köre

5.1. Technikai adatok: A Honlap böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a Vásárló IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét). Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz a Vásárlók nem, csak a Meghívódiszkont Kft. fér hozzá. A fenti információkat a Meghívódiszkont Kft. kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

5.2. Regisztráció: A regisztráció során a Vásárlónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

-          Név és jelszó,

-          saját e-mail cím.

Vásárló a regisztrációt követően nem kötelező jelleggel további adatokat is megadhat, amennyiben az a Meghívódiszkont Kft. által nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez, elősegítéséhez szükséges.

5.3. Cookie 

A Honlap látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja. Ahhoz, hogy a Meghívódiszkont Kft. Honlapján minden tartalom megtekinthető legyen, a Vásárló részéről cookie-k engedélyezésére van szükség. Ennek megfelelően a Honlap egyes részeinek letöltésekor cookie-k kerülnek elhelyezésre a Vásárló számítógépén, melyek a Honlap egyes funkcióinak működéséhez szükségesek..

A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, melyeket a számítógép és a böngésző elment. Ennek megtörténtéről a Vásárló a Meghívódiszkont Kft.tól nem kap további értesítést.

A Meghívódiszkont Kft. kétféle cookie-t használ:

Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k a Vásárló látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Meghívódiszkont Kft. Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni., tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni .

Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a Meghívódiszkont Kft. a jobb Vásárlói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy a Vásárló az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz. Az ilyen cookie-k segítségével a Meghívódiszkont Kft. adatokat gyűjt névtelen módon marketing- és optimalizálási célokból. Ezek az adatok a Meghívódiszkont Kft. részéről azt a célt szolgálják, hogy azonosíthassa az egyedi vásárlói csoportok speciális igényeit és ezáltal célzott hirdetés küldésére kerülhessen sor, tehát hogy a Meghívódiszkont Kft. a Vásárlók számára lényeges információkat célzottabban juttasson el. Az adatokat a Meghívódiszkont Kft. nem használja arra, hogy a Vásárlót személyesen azonosítsa. Természetesen a Vásárló adatai ily módon történő felhasználását, bármikor letilthatja Meghívódiszkont Kft. fent feltüntetett elérhetőségeinek bármelyikén.

A cookie-k a Vásárló személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek. A cookie-k elhelyezésével Meghívódiszkont Kft. célja, hogy a látogatók számára lényeges információkat célzottabban juttasson el.

A fenti információkat Meghívódiszkont Kft. kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, célzott hírlevél küldésére valamint statisztikai célokra használja fel.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

-          hogyan lehet letiltani a cookie-kat,

-          hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy

-          hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy

-          hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

A www.meghivodiszkont.hu oldalon használt cookie-k nem okoznak kárt a Vásárló számítógépében és nem tartalmaznak vírust.


6. Az adatokat megismerő személyek köre

Az adatokat elsődlegesen a Meghívódiszkont Kft. illetve a Meghívódiszkont Kft. belső munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át és csak az Adatkezelési nyilatkozatban meghatározott célokra használják, illetve használhatják fel.

Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében a Meghívódiszkont Kft. adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehet igénybe. Meghívódiszkont Kft. az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.


7. Adatfeldolgozás

Meghívódiszkont Kft. a megrendelések teljesítése céljából adatfeldolgozót vesz igénybe, aki a Meghívódiszkont Kft.-vel kötött szerződés alapján az adatok feldolgozását végzi. Csak és kizárólag a Meghívódiszkont által megjelölt célból  kerül sor adatok feldolgozására, ettől eltérő célra az adatfeldolgozó nem használja fel a vásárló által megadott személyes adatokat.

Név:                   GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Székhely:           2351 Alsónémedi - Északi Ipartelep, GLS Európa u. 2.

E-mail cím:          info@gls-hungary.com

Meghívódiszkont Kft. a Honlap üzemeltetése céljából üzemeltetőt mint adatfeldolgozót vesz igénybe, aki a központi szerver üzemeltetését, karbantartását, fejlesztését végzi és a kezelésében lévő szerveren kerülnek elhelyezésre a Vásárló által megadott személyes adatok.

Név:                  AlienLabs Kft.         

Székhely:         1122 Budapest, Határőr út 16/A.    

E-mail cím:        info@4eversoft.hu                    

A Meghívódiszkont Kft. partnereinek kiválasztását alapos előkészítés előzte meg, és kötelesek a feladataik teljesítése, a szolgáltatás nyújtása során tudomásukra jutott bizalmas adatokat a törvényes előírások keretében, valamint az adatvédelmi szabványaink betartásával kezelni.


8. Adatbiztonság

A Meghívódiszkont Kft. minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Vásárlók által a Honlapon megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása, őrzése során.

A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.


9. Vásárlói jogok és jogérvényesítési lehetőségek


9.1 Tájékoztatáshoz való jog

Vásárló bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Meghívódiszkont Kft. által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá – a regisztráció során megadott e-mail cím kivételével – bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon.

Meghívódiszkont Kft. a Vásárló kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Meghívódiszkont Kft. a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

A Vásárló bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Meghívódiszkont Kft. munkatársához fordulhat a fent megjelölt elérhetőségeken keresztül.

9.2  A Vásárló bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Meghívódiszkont Kft. a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Meghívódiszkont Kft. a szükséges időtartamig megőrzi.

Vásárló kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Meghívódiszkont Kft. zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Vásárló jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Vásárlót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Vásárló jogos érdekét nem sérti.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

9.3 Vásárló tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Meghívódiszkont Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

            Név:                            Meghívódiszkont Kft.

            Levelezési cím:           1097 Budapest, Nádasdy u. 14. G317              

            E-mail:                          info@meghivodiszkont.hu

9.4   A Vásárló az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján

  1. Bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy
  2. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.
    (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu )

Amennyiben a Vásárló a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Meghívódiszkont Kft. jogosult a Vásárlóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Meghívódiszkont Kft. ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.


10. Egyéb rendelkezések

Meghívódiszkont Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Nyilatkozatot a Vásárlók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Vásárló a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési nyilatkozatban foglaltakat.

Amennyiben a Vásárló szolgáltatás igénybevételéhez a regisztrációsorán harmadik fél adatait adta meg, vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Meghívódiszkont Kft. jogosult a Vásárlóval szembeni kártérítés érvényesítésére.

Meghívódiszkont Kft. a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Vásárló e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Vásárlót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Regisztrált Vásárló a Honlap használatával kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy az általa szerkeszthető és Honlapon megjelenő tartalmak, megadott adatok, információk harmadik fél és Meghívódiszkont Kft. jogát illetve jogos érdekeit nem sértik.

A Meghívódiszkont Kft. fenti esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából. Meghívódiszkont Kft. a fenti esetekben, illetve az ÁSZF be nem tartása esetén jogosult a Vásárló regisztrációját, illetve hírlevélre történő feliratkozását törölni; ebben az esetben Meghívódiszkont Kft. a Vásárlót a törlésből fakadóan ért károkért nem felel.

Pick Pack Pont Kiváló magyar tartalom – eFestival 2013 Elektronikus minősítő tanúsítvány Honlapunk elnyerte a felhasználóbarát minősítést! Cégünk a Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért Közhasznú Egyesület tagja. Új Széchenyi terv
A felhasználói élmény növelése érdekében weboldalunkon cookiekat használunk. [Adatvédelmi tájékoztató]
Elfogadom